In 1979 wilde een kennis van mijn ouders gestreepte Plymouth Rock hebben. We zijn toen samen naar één van de eerste Noordshows in Zuidlaren geweest, om te zien of ze daar te koop waren. Ze zaten er wel, maar helaas niet te koop. Wel zat er een trio gestreepte Leghorns te koop. Hij heeft toen dit trio meegenomen en is er mee gaan fokken. Ik werd zelf ook steeds enthousiaster over deze kleurslag en omdat ik zelf al Leghornkrielen fokte in zwart en blauw wilde ik ook deze kleurslag bij de Leghornkrielen gaan fokken. Maar waar haal je deze vandaan. Ik had ze nog nooit in kriel gezien.
Ik heb toen een advertentie gezet in Avicultura, maar daar kwam geen reactie op. Later heb ik hierover met de secretaris de Leghornclub gesproken en hij heeft toen een advertentie gezet in het clubblad van de Nederlandse Leghornclub.
 
Hierop kwam een reactie van dhr. Van Engelenhoven uit Scherpenzeel(Gld). Hij had ze en ik kon wel ouderdieren, kuikens of broedeieren van hem krijgen. Ik heb voor het laatste gekozen.
De eerste kuikens van 1981 die o.a. hieruit kwamen:
 
 
Foto's uit de begin jaren:
 


 
 
Problemen waar ik in het begin tegen aan ben gelopen zijn:
•    Kromme borstbenen
•    De streping die niet helder en scherp was.(vooral bij de hennen)
•    lage vleugeldracht
Om dit te verbeteren ben ik gaan kruisen met grote gestreepte Leghorns en met zwarte Leghornkrielen.
Uit de kruising met de zwarte dieren kwamen dieren die wel beter van type waren maar de streping werd nog veel minder. Met deze nakomelingen ben ik niet verder gegaan. Gekruist met grote gestreepte Leghorns bracht wel de nodige verbetering in streping en type. Zelfs met de F1 haalde ik al een ZG op de Frieslandshow in Dokkum. Deze haan was mooi van type en streping, maar was wel wat te fors van bouw.
 
2003
 
 
2006
 
 
 
2007
 
 
2009