Een goede kennis van mijn ouders, dhr S.Jacobs had voor de 2e wereldoorlog Deense Legbar gehad, maar door maatregelen van de Duitsers in de oorlog was zijn stam toen verloren gegaan. Eind jaren 70 verlangde hij weer, om in het bezit van deze dieren te komen. Ik had er nog nooit van gehoord en wij hebben toen diverse tentoonstellingen bekeken. Zo kwamen we in 1979 ook op Oneto in Enschede. Ook hier zaten geen Deense Legbar. Wel zag ik toen voor het eerst Leghornkrielen in de kleurslag koekoekpatrijs. Ik was direct weg van deze kleurslag, maar er zaten helaas geen dieren te koop.

Later gingen we ook naar de Europashow in Amsterdam. Het eerste wat we daar deden, was de catalogus doornemen of er ook Deense Legbars zaten, maar helaas. Later op die dag kwam dhr S.Jacobs enthousiast bij me: "ze zitten hier wel!" Het bleken Koekoekpatrijs Leghorns te zijn. Geen Deense Legbars, maar het verschil is klein en de kleur is gelijk. Deze dieren waren van een Luxemburgse inzender, die geen dieren voor ons had.

Dhr. Jacobs fokte al patrijs en gestreepte Leghorns. Ik heb hem toen aangeraden om deze te kruisen. Immers koekoekpatrijs is patrijs met de koekoek(bar) factor en deze zit in gestreept. 

Hij heeft toen patrijs en gestreept bij grote Leghorns gekruist en ik heb hetzelfde gedaan bij de Leghornkrielen krielen.

Helaas ik had met 1 ding geen rekening gehouden. Behalve de koekoekfactor hadden zowel de grote gestreepte Leghorns als de gestreepte Leghornkrielen ook de Zilverfactor en deze kun je niet gebruiken bij koekoekpatrijs.
Zowel bij groot als kriel kwam uit de kruising gestreepte haan maal patrijs hen: allemaal koekoekkleurige dieren. Bij patrijs haan maal gestreepte hen, waren de hanen ook koekoekkleurig en de hennen goudhalzig zwart met pikzwarte poten. De kans om hier koekoekpatrijs uit te fokken was niet zo groot en we hebben beiden deze dieren opgeruimd en zijn hier niet mee verder gegaan.
Een jaar later heeft dhr. Jacobs dieren kunnen bemachtigen van dhr.Schopman uit Borne. Ik heb toen nog geprobeerd om dieren te verkrijgen van de fokker die koekoekpatrijs Leghornkrielen had op Oneto, maar deze had ze toen helaas niet meer. Een andere fokker had ze nog wel, maar ook van hem kon ik geen dieren of broedeieren verkrijgen, omdat hij er maar weinig van had.

2 jaar later had ik tussen mij gestreepte kuikens opeens een kuiken lopen die toch iets anders was. Hij had een donkerbruinkleurig kopje en toen vleugeltjes zich ontwikkelden zag je ook iets van pepering. De borst werd later vrij egaal buff kleurig en dit hennentje had buff-zwarte koekoektekening op rug en vleugels en de hals tekening was als die van koekoekpatrijs. Doordat hier de buff kleur niet verdrongen werd wist ik dat dit dier geen Zilverfactor had, want zilver is immers dominant over goud en de koekoekfactor was wel overduidelijk aanwezig.
 
 
 
De stammoeder van mijn koekoekpatrijs Leghornkrielen

Ik heb een patrijs haantje geregeld bij K.v.d.Hoek en heb hiermee gekruist. De hennetjes die hieruit kwamen waren slechte patrijskleurige dieren.
 
Van de 4 hanen waren er 2 licht en 2 wat roder in de grondkleur. Ik heb gekozen om met de rodere grondkleur verder te gaan, omdat bij deze het hals en zadelbehang, die van koekoekpatrijs het dichtst benaderden. Nadeel was echter wel dat de borstkleur ook koekoek met bruin doormengd was.

De haan met de rodere grondkleur.
  


Een haan met een lichte grondkleur.
  

De haan heb ik gekruist met een patrijs hennetje, welke ik ook weer van K.v.d.Hoek heb verkregen.
 

De kuikens die hieruit kwamen leken al behoorlijk op koekoekpatrijs. De hanen waren natuurlijk nog wel fokonzuiver, waardoor ze te donker zijn in staart, vleugels en borst.
  
.                                                       Prachtige kop

De bovenstaande haan heb ik het jaar erop weer gekruist met de patrijs hen.

 
2002
 
 
 

2003
 

2006
 

 

2007
 
Van links naar rechts: koekoekpatrijs haan, koekoekpatrijs hen, koekoekzilverpatrijs haan en koekoekzilverpatrijs hen.
 
2009