Standaardkleurbeschrijving:

Kleur en tekening van de haan:
Kop: wit
Hals: halsbehang wit met schachtstreeptekening evenwijdig lopend aan de veerrand welke koekoekgetekend is Voorzijde hals koekoekgetekend.
Zadel: zadelbehang wit met meer of minder duidelijke schachtstreeptekening welke koekoekgetekend is.
Staart: Stuurveren, sikkels, bijsikkels zijn koekoekgetekend.
Vleugels: Vleugelboeg en vleugelband zijn koekoekgetekend. Grote slagpennen zijn koekoekgetekend met een smal wit randje langs de buitenvaan. Kleine slagpennen: Binnenvaan is koekoekgetekend, de buitenvaan is wit, zodat bij een gesloten vleugel een witte vleugeldriehoek gevormd wordt.
Borst: koekoekgetekend
Buik, achterlijf en dijen: koekoekgetekend.
Donskleur: grijsachtig.

Kleur en tekening van de hen:
Kop: wit.
Hals: halsbehang wit met schachtstreeptekening evenwijdig lopend aan de veerrand welke koekoekgetekend is. Voorzijde hals lichtzalmkleurig.
Schouders, vleugeldekveren, vleugelband, staartdekveren, zadel en rug: Grijs zilvergrijs gewolkt, waarbij in de donkere gedeelten enige pepering gewenst is.
Staart is donkergrijs welke overdwars geband is door niet scherpe iets lichtere banden. Het contrast mag hierbij niet groot zijn.
Vleugels: grote slagpennen zijn donkergrijs welke overdwars geband is door niet scherpe iets lichtere banden met smalle witte buitenvaan. Kleine slagpennen: buitenvaan: zilverwit met kleine regelmatig verdeelde zwarte pepering. Binnenvaan is donkergrijs welke overdwars geband is door niet scherpe iets lichtere banden.
Borst is licht zalmkleurig welke bij de dijen overgaat in zilveraskleurig.
Donskleur: grijsachtig.

Ernstige fouten bij de haan: Gele tint in hals- en/of zadelbehang. Roestbruin of rood op de schouders. Wit in staart en vleugels bij jonge dieren. Veel extra witte tekening in borst, waardoor een onregelmatige koekoektekening ontstaat. Te weinig koekoektekening in vleugels en staart.

Ernstige fouten bij de hen: Rood of roest op vleugels; bruine gloed op rug, zadelkussen en vleugeldek. Gelige tint in de halskraag. Te weinig koekoektekening in halskraag. Te grove of geklonterde pepering. Wit in vleugels bij jonge dieren. Ontbreken tekening in vleugels en staart. Erg lichte borstkleur. Veel wit in tekening op rug, schouders, vleugeldekveren, zadel en staartdekveren.

Fouten bij de haan: Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend. Tevens iets wit in vleugels en staart bij oude dieren.

Fouten bij de hen: Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend. Tevens lichte nerven of koekoektekening in de borst van de hen.

Noot: De tekening van koekoekpatrijs Leghorns Van Gink heb ik geprobeerd zo aan te passen dat het koekoekzilverpatrijs Leghorns worden. Ik denk dat wat de hen betreft dat aardig gelukt is. Misschien dat de borstkleur iets lichter moet. De haan moet naar mijn idee minder grijs (witter) zijn in hals en zadel.

De fokzuivere dieren geven net als bij koekoekpatrijs scheikuikens:


Afstamming:

Hoe ik aan de eerste koekoekzilverpatrijs Leghornkrielen ben gekomen daar ben ik niet helemaal zeker van. Ik had ze opeens. Wel heb ik een vermoeden.

Ik heb eens mijn fokdieren, die ik bij elkaar had lopen, in foktomen gezet en ben direct begonnen met sparen van eieren. Ik dacht dat ik de eventuele kruisingen er wel uit kon halen. Dat jaar heb ik een hele mooi gestreepte haan gefokt waarmee ik een aantal jaar gefokt heb. Ik heb het vermoeden dat deze haan een kruising is geweest tussen gestreept en koekoekpatrijs. Omdat zilver dominant is over goud kunnen ze naar mijn idee niet uit koekoekpatrijs gevallen zijn.De stamvader van de koekoekzilverpatrijs Leghornkrielen?

In 1999 had ik tussen mijn gestreepte en koekoekpatrijs kleurige kuikens 1 miskleurige lopen. Dit bleek later een haantje te zijn en ik heb deze opgeruimd.

In 2000 kreeg ik 2 miskleurige kuikens, dit waren 2 haantjes. Ik heb 1 haantje groot laten worden en zag dat het dezelfde tekening had als koekoekpatrijs maar dan zilverkleurig. Ik heb tenslotte ook dit haantje wegens ruimte gebrek opgeruimd. Toen ik later in Openlucht museum te Arnhem op de dag van het Nederlandse Hoen de koekoekzilverpatrijskleurige Hollandse kriel hennen zag, was ik meteen verknocht aan deze kleurslag en had toen spijt dat ik het haantje had opgeruimd.

Ik hoopte daarom in 2001 wederom op koekoekzilverpatrijs kuikens. Hier had ik geluk mee, want toen kreeg ik 3 koekoekzilverpatrijskleurige leghornkriel kuikens. Dit waren 1 haantje en 2 hennetjes. Deze heb ik in 2001 op de clubdag van de Nederlandse leghorn Club laten zien.

De 1e hen met al een redelijke tekening De stamvader, gevallen uit gestreept?

De haan en de ene hen lieten al een behoorlijke kleur zien. De andere hen was duidelijk minder van kleur en tekening. Helaas zijn de beide koekoekzilverpatrijs hennen voordat ik er mee kon fokken doodgegaan.

De haan heb ik in 2002 gekruist met 2 mooie zilverpatrijskleurige leghornkriel hennen van dhr Cazemier. Deze had enkel deze 2 hennen en hij heeft ze later nog gekruist met een patrijs haan. In 2003 heb ik nog geprobeerd om deze 2 hennen nog een keer te lenen, maar zij waren helaas doodgegaan.
De 6 kuikens uit de kruising met zilverpatrijs waren allemaal haantjes. De haantjes waren mooi zilver gekleurd alleen was de koekoektekening veel te donker. Ze waren dan ook fokonzuiver voor koekoek.
Enkele haantjes heb ik laten zien op de clubdag van de Nederlandse Leghorn Club

Fokonzuivere koekoekzilverpatrijs hanen, waarbij o.a. de staarten veel te donker zijn
Ik heb de haan ook nog gekruist met koekoekpatrijs hennen.

                                                 De kuikens uit koekoekzilverpatrijs x koekoekpatrijs

De hanen die hieruit vielen zouden eigenlijk roodgeschouderd koekoekzilverpatrijs moeten zijn, maar ze verschilden weinig van de koekoekzilverpatrijs hanen. Ze waren alleen iets minder helder in de grondkleur, maar op de rug en schouders waren ze zeker niet rood. De hennen die uit deze kruising vielen lieten al een redelijke kleur en tekening zien.

Al een redelijke koekoekzilverpatrijs hen, maar nog met een donkere kop

In 2003 heb ik gefokt met een fokonzuivere haan (uit koekoekzilverpatrijs en zilverpatrijs) en hennen uit de kruising met koekoekpatrijs.


Hieruit kwamen al enkele mooi getekende fokzuivere hanen.

Een haan uit 2003, met een mooie witte kop

Hieruit vielen ook zilverpatrijs hennen. Bij deze hennen zaten nogal wat fouten: slecht gepeperd en sommige hadden zelfs zwartekoppen. (foto rechts) Deze donkere koppen komen we ook bij de koekoekzilverpatrijs tegen alleen valt het daar veel minder op.


In 2004 heb met dezelfde haan gefokt als in 2003 en de beste jonge koekoekzilverpatrijs hennen en met de beste zilverpatrijs hen. Dit laatste om behalve koekoekzilverpatrijs ook goede zilverpatrijs leghornkriel proberen te fokken.De zilverpatrijs hanen die hieruit vielen waren erg slecht en snel van de hand gedaan. De zilverpatrijs hennen zijn gemiddeld naar mijn idee beter dan het jaar daarvoor, hoewel er nog heel veel verbeterd moet worden.


Een redelijke zilverpatrijs Leghornkriel hen

In 2005 is er gefokt met een jonge koekoekzilverpatrijshaan, de hierboven getoonde zilverpatrijs hen en koekoekzilverpatrijs hennen.

Koekoekzilverpatrijs haan met een mooie witte kop, maar iets rood op vleugels Koekoekzilverpatrijs hen met een donkere kop

Koekoekzilverpatrijs hen met een mooie witte kop

Ook in 2006 is er met dezelfde combinatie gefokt als het jaar daarvoor, aangevuld met jonge koekoekzilverpatrijs hennen

De kuikens van 2006: links een hen, rechts een haan.


En op oudere leeftijd:

Een koekoekzilverpatrijs haan(links) met een mooie witte kop één(rechts) met een donkere kop

Koekoekzilverpatrijs hen(links) met een mooie witte kop en een hen(rechts) met een donkere kop

Koekoekzilverpatrijs hen met een mooie witte kop

De foktoom van 2007:

Een koekoekzilverpatrijs haan met een mooie witte kop Koekoekzilverpatrijs hen met een mooie witte kop Koekoekzilverpatrijs hen met een mooie witte kop Een koekoekzilverpatrijs hen met een donkere kop Koekoekzilverpatrijs hen met een mooie witte kop

En de eerste kuikens van 2007

2 koekoekzilverpatrijs henne-kuikens

Van links naar rechts: koekoekpatrijs haan, koekoekpatrijs hen, koekoekzilverpatrijs haan en koekoekzilverpatrijs hen.

De dieren van 2007 al half volwassen:

Koekoekzilverpatrijs haantje 2007 met een mooie witte kop.

Hennetjes van 2007Dit jaar is tov van de voorgaande jaren een duidelijke verbetering opgetreden, wat betreft de kopkleur. Er komen veel meer koekoekzilverpatrijs Leghornkrielen met een mooie witte kop. De hennen met een donkere kop zijn vaak ook te bont over het lichaam en laten ook vaak een onegale borstkleur zien.

Mooie witte kop                  Donkere kop


Links een mooie witte kop, rechts een donkere kop Links een redelijke wolking, rechts een veel te bonte tekening Links een bijna ideale borstkleur, rechts een veel te bonte borstkleur Iets gezoomd in de borst

De erkenning:

Op de Noordshow in januari 2008 te Zuidlaren heb ik vier dieren ingestuurd om deze nieuwe kleurslag erkend te krijgen.
De oude dieren:

Oude Haan: ZG type, G kop, F oogkleur, oren witter en vlakker, kinlellen veel strakker aangezet, ZG kleur maar iets roest op vleugels, Over het geheel ZG tekening, ZG bevedering, Beenkleur geler, ZG 93.
Oude hen: ZG type, niet forser, Slag in kamfront, niet gewenst, ZG oogkleur, kamhiel meer gerond, G borst, ZG grondkleur, G tekening en pepering, G slagpentekening, iets meer tekening in stuurveren gewenst, ZG bevedering, G beenkleur, G 92.

De jonge dieren:

Haan: F type, niet forser van bouw, F kop, ZG oogkleur, L kinlel wat gevouwen, Oren vlakker en witter, ZG kleur en tekening, ZG bevedering, G beenkleur, ZG 94.
Hen: F type, Kamtanding regelmatiger ingesneden en kamhiel beter afgerond, ZG kop en ogen, G borstkleur en ZG grondkleur, G tekening en pepering, ZG bevedering, ZG beenkleur, ZG 93.

Op 10-1-2008 heeft de Standaardcommissie van de NHDB de kleurslag koekoekzilverpatrijs erkend bij de Leghornkrielen. Zie pdf-file.De eerste kuikens van 2008:


Links een haan, rechts een hen.
2008
Toen ik ooit mijn rijbewijs gehaald had gaf mijn vader mij aan dat ik vanaf dat moment moest leren autorijden. Zo voelt het ook na de erkenning van de kleurslag koekoekzilverpatrijs bij Leghornkrielen. Ze zijn erkend, maar nu moeten ze nog meer verbeterd worden. Dat is oa. het rood op de rug en vleugels bij de hanen. Er zit niet veel maar het is eigenlijk altijd wel aanwezig. Ook in de buitenzoom van de halstekening van de hanen zit vaak nog wat koekoektekening. Wat je daarvoor nodig hebt om dit te verbeteren is zuiver zilverpatrijs Leghornkrielen. Maar aangezien die er niet zijn ben ik begonnen met de (her)creatie daarvan. Zie pagina over zilverpatrijs. Maar voordat deze er weer zijn zal ik met de nu aanwezige dieren moeten fokken en selecteren op de goede eigenschappen.
Het jaar van de erkenning had ik nog last van diverse dieren die niet mooi wit op de kop waren. Het jaar na de erkenning heb ik daar eigenlijk geen last meer van. De resultaten die ik met koekoekzilverpatrijs gehaald heb zijn redelijk geweest en mocht ik de eerste F al begroeten. Zelf vond ik dat nog wat vroeg, maar het is altijd leuk als een ander de fokprestatie van je weet te waarderen.


In 2009 heb ik enkele dieren laten zien op de Europashow te Nitra. Wat de Slowaakse keurmeester er van vond kan ik niet helemaal ontcijferen, maar wat mij wel duidelijk is dat hij ze wel rastypisch vond. Ze behaalden 92, 93, 94 en 95 punten. Zie pdf.